Zapálenie Maratónskeho ohňa za prítomnosti p. farára Gombitu a jeho bežeckého tímu 30.9.2022

Byť prítomný pri zapálení Maratónskeho ohňa je veľká pocta, ktorá prináleží ľuďom s nadpriemernými výkonmi v behu ako je aj náš pán farár Peter Gombita, ktorý do svojich behov zapojil aj klientov z Oáza – nádej pre nový život, n.o. (v tričku „POMÔŽTE CHUDOBNÝM“), zamestnancov aj svojich priateľov. 🙂