Našu výročnú správu si môžete vypýtať v tlačenej forme.