Vianočná kapustnica 2014 v Bernátovciach so vzácnymi hosťami

11

U nás v Oáze sme mali Štedrú večeru o trochu skôr – už vo štvrtok 18.12.2014. Pozvanie prijali aj vzácni hostia – primátor mesta Košice Richar Raši,  viceprimátorka Renáta Lenártová,  poslanec Národnej rady SR Otto BrixiOndrej Bernát, riaditeľ úradu KSK a naši  sponzori – spoločnosť NESS KDC s.r.o. zastúpená Andreou Bilou a Zuzanou Žitňanskou,  firma Carrefour Košice, zastúpený riaditeľom Františkom Študencom a ďalší podporovatelia a dobrovoľníci.

Veľké PÁN BOH ZAPLAŤ ľuďom, ktorí vedia a chcú pomáhať. Ale aj za to, že si v týchto dňoch nájdu čas na osobné stretnutia s tými, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii. Za to, že im potrasú ruku, povzbudia ich a podporia v ich úsilí na ceste za  lepším a krajším životom.