Štafetový Beh za chudobných Slovensko 2022 sa 30.9.2022 po 9 dňoch non-stop behu šťastne ukončil

„Sme unavení a spokojní. Dobehli sme zdraví a šťastní. Pán Boh zaplať za všetko!“ – P. Gombita, farár

Naši bežci si ešte v ten deň vyzdvihli štartovné čísla na MMM Košice 2022

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20220922013

videá: