Projekt firemnej filantropie košického NESS KDC s neziskovou organizáciou Oáza – nádej pre nový život je pre ostatné firmy veľkou inšpiráciou

Na 5. ročníku Fóra o firemnej filantropii v Bratislave si aktivity NESS KDC vyslúžili uznanie. „Rôzni zamestnávatelia chápu, že sa nedá v komunite, kde podnikajú, iba zarábať, ale treba žiť, chápať problémy a poznať  potreby ľudí tam, kde pôsobia. Už to nie je len o daroch a príspevkoch, ale aj konkrétnej pomoci zamestnancov v rámci dobrovoľníctva,“ povedala Anna Podlesná z Nadácie Pontis.

Marek Antal generálny riaditeľ NESS KDC na konferencii hovoril o dôvodoch spolupráce s Oázou, priblížil doterajšiu pomoc chudobným, ktorí žijú v útulku, prezentoval  ďalšie ciele a nápady ako pomôcť bezdomovcom, aby sa vrátili späť do „normálneho života“.  Veľkú časť svojej prezentácie venoval práve motivácii zamestnancov zapojiť sa do charity.  Jeho slová podporilo aj video (viď dole).

Nadácia Pontis ako organizátor  pozvala na konferenciu novinársku obec,  top manažérov slovenských, ale aj zahraničných firiem, zástupcov tretieho sektoru aj širokú verejnosť. Na konferencii odzneli príspevky v tematických okruhoch Keď má filantropia šťavu, Šťava pre zamestnancov, Šťava pre komunitu, Šťava pre médiá a verejnosť. Súčasťou podujatia boli aj prípadové štúdie a diskusia. Peter Gombita z Oázy Marek Antal a Andrea Bila z NESS KDC riešili  spolu s ostatnými úlohu pod názvom “ Manuálna pomoc, alebo pomoc hlavou?!“

Spolupráca Oázy a NESS KDC sa začala na jeseň v roku 2011. „Pre nás je obrovským úspechom, že sa tento lokálny projekt, ktorým zlepšujeme pracovné návyky bezdomovcov,  stal vďaka tomuto fóru  vzorom pre ostatných. Ak to pomôže zamestnávateľom aj ich zamestnancom, aby sa zapojili do života komunity,  malo pre nás zmysel sem prísť. Hovoriť o  firemnej filantropia je dôležité. My v Oáze sme toho dôkazom. Veľa vecí pre našich klientov sa nám darí zrealizovať len vďaka pomoci filantropov“, konštatoval Peter Gombita riaditeľ Oázy – nádeje pre nový život.