Projekt Bež so srdcom

Už dlhšie sa rodil nápad spojiť Medzinárodný maratón mieru s niečím rovnako užitočným a dobrým ako je samotný beh a športovanie. Nakoniec dali bežeckí nadšenci hlavy a aj srdcia dohromady a vznikol z toho projekt Bež so srdcom v spolupráci s Karpatskou nadáciou. Ako hovorí otec Gombita, sám dlhoročný maratónsky bežec: „Bežíme pre zdravie, mladší aj pre krásu, ale poďme behať aj preto, aby sme niekomu pomohli. Niekomu, kto nemá také šťastie, pretože nemá  domov, alebo financie, alebo dokonca zdravie. Verím, že s pocitom, že som svojím behom prispel a prispievam na dobrú a krásnu vec, sa nám bude bežať ľahšie a lepšie. Ten pocit nás bude nadnášať a prinesie nám radosť, ktorú sme sami dali iným.“

Môžete sa k tomuto projektu prihlásiť rôzne: buď na stránke MMM alebo cez Karpatskú nadáciu (link je nižšie) – kde si kliknete na naše Oázovské logo a BUĎ lístok vydražíte podľa pokynov a výťažok pôjde na pomoc ľuďom v Oáze, ľuďom bez domova a v núdzi, ALEBO sa na Maratón prihlásite tradičnou formou a po ukončení registrácie darujete Vami určenú sumu, ktorou prispejete Oáze. Stanete sa tak členom tímu, ktorí Beží so srdcom – máte srdce nielen na pravom mieste, ale aj na Vašom bežeckom tričku, navyše bude znázornené všade vedľa Vášho mena. Ďakujeme. Pán Boh zaplať!

LBB_3162

ďalšie info nájdete aj na tejto stránke:

http:/www.karpatskanadacia.sk/bez-so-srdcom/

https://aukcie.ludialudom.sk/aukcie/mmm-oaza–nadej-pre-novy-zivot