Prečo som bežal do Ríma..?

 

Ak chceme upozorniť na problém chudoby na Slovensku, ak chceme, aby tí, ktorí môžu ovplyvniť život ľudí v núdzi a tiež, ak chceme, aby tí, ktorí môžu pomôcť, aby pomohli, musíme občas urobiť niečo extrémne – niečo, čo zaujme pozornosť sveta. Pretože ak si nebudeme navzájom pomáhať, ak nebudeme k sebe solidárni, nikam sa nedostaneme. Ani ako ľudia, ani ako kresťania. Pretože chudoba je dôsledok nášho života, ale je aj veľkou príležitosťou. Ako to myslím? Je príležitosťou pre chudobných zrevidovať svoj život, oľutovať a napraviť svoje chyby, prehrešky aj veľké hriechy. Je príležitosťou začať zo dna – lepšie, správnejšie, ale je aj príležitosťou pre tých „na druhej strane“ urobiť dobrý skutok. A o tom je svet a o tom je náš život.

Farár Peter Gombita