ĎAKUJEME PEKNE pánovi poslancovi VOJTECHOVI TÓTHOVI za jeho POTRAVINOVÚ POMOC pre našu organizáciu. Pán Boh zaplať!