POĎAKOVANIE

Ďakujeme pekne občanom a starostom – p. Stanislav Bajužik z obce Dúbravka v okrese Michalovce a p. Roman Hudy z obce Stretava v okrese Michalovce, ktorí zorganizovali zbierku pre naše rodiny v núdzi, bývajúce v našom zariadení Oáza – nádej pre nový život, n.o. Vďaka patrí najmä npráp. Ing. Márii Čurmovej, ktorá celú zbierku koordinovala, ako aj všetkým, ktorí sa do zbierky zapojili. Touto zbierkou sa nám podarilo podporiť rodiny a našich klientov žijúcich v Bernátovciach.