Pobežte s nami! ŠTAFETOVÝ BEH Z KOŠÍC DO RÍMA A VATIKÁNU 2017

profilovaFotka-01

O pár dní vyrazí na cestu štafeta bežcov, ktorí sa budú striedať na trase z Košíc do Ríma a Vatikánu. Trasu takmer podobnú tej, ktorú pred rokom zdolával sám otec Peter Gombita, teraz prebehnú bežci v non – stop behu. Pridať sa môže ktokoľvek – miesto, kde sa pridá ku štafete a dĺžku úseku si každý bežec určí sám.

Hlavným mediálnym partnerom je TV JOJ, za čo ĎAKUJEME!jojka
Uverejňujeme sprievodný list a propozície k behu:

Milí športoví aj nešportoví priatelia, milí všetci ľudia dobrej vôle, ktorí chceme pomáhať,
v prvom rade, nech Vám všetkým žehná Pán Boh, nech Vám pomáha vo vašom každodennom živote, v práci, Vám i celej Vašej rodine.
V našom útulku pre ľudí v núdzi a bez domova Oáza – nádej pre nový život, n.o. sa riadime pravdou, že ak „pomáhame iným, pomáhame najviac sebe“. Okrem bežnej starostlivosti o núdznych, organizujeme rôzne aktivity, aby sme pomohli bezdomovcom a chudobným – aj tým, že upriamujeme pozornosť verejnosti na tento problém, hľadáme ale aj ponúkame riešenia. Jednou z aktivít je aj beh z Košíc do Ríma a Vatikánu. Po minuloročnom behu farára otca Petra Gombitu, kedy bežal 1550 km v septembri až novembri 2016 z Košíc do Vatikánu sám, aby obrátil pozornosť obyvateľov Slovenska, ale aj okolitých štátov na vzrastajúci počet ľudí v núdzi, sa tento ročník mení na štafetový beh pod názvom Štafeta Košice – Rím – Vatikán 2017. Pridať sa môžu aktívni aj amatérski bežci kdekoľvek na tejto trati a tak prispieť k dobrej veci.
Hlavnou myšlienkou a zároveň aj jedným z dôvodov, prečo sa púšťame do tohto behu je aj naša snaha “Všímať si chudobu vo svojej bezprostrednej blízkosti”. Úprimne veríme, že ak si začneme všímať chudobných vo svojej rodine, na pracovisku, v susedstve, medzi priateľmi a ak týmto, často “tichým chudobným”, pomôžeme či poradíme, zachránime ich od väčšieho úpadku a biedy.
Ďalším z dôvodov je, že podporujeme kandidatúru nášho mesta Košice, ktoré by v roku 2019 chceli byť Európskym hlavným mestom dobrovoľníctva. Aj v našej organizácii vítame pomoc dobrovoľníkov, ktorí k nám chodia už niekoľko rokov a prispievajú k zlepšeniu života bezdomovcov. Rovnako aj my, z Oázy, sa snažíme pomáhať ešte biednejším jednotlivcom i rodinám, ktorí potrebujú pomoc.
Touto cestou Vás pekne prosíme o pomoc pri propagácii tejto akcie a srdečne Vás tiež pozývame aj k aktívnej účasti. V prílohe Vám zasielame aj propozície k tejto akcii.
Pán Boh zaplať a vynahraď!
profilovaFotka-01

BEH ZA CHUDOBNÝCH

ŠTAFETOVÝ BEH KOŠICE – RÍM – VATIKÁN 2017
1790 km
od 9. 11. Do 18. 11. 2017

Propozície

Organizátor:
Oáza – nádej pre nový život, n. o.
www. oaza-nadej.org
FB: Štafetový beh Košice-Rím-Vatikán
Kontakt:
mail: stafetakosicerimvatikan2017@gmail.com

Niečo pre informáciu:
Na jeseň v roku 2016 túto trasu prebehol farár Peter Gombita. Tohto roku pokračujeme a vytvárame tradíciu. Zmenou je, že pripravovaný beh už bude štafetovým behom, kde sa jednotlivci i skupiny zúčastnia behu podľa vlastných možností a schopností. Bežec si môže vybrať dĺžku trate, rýchlosť, miesto, kde sa pripojí i počet štafetových úsekov, ktoré chce zabehnúť.
Každý bežec po prihlásení na beh podpíše priamo na mieste pred behom “ Vyhlásenie o zdravotnom stave”. Dôležité je, aby každý bežal toľko, koľko mu urobí radosť a nepokazí mu dojem 

Prečo to robíme:
Našou snahou je neustále upriamovať pozornosť ľudí zo Slovenska a sveta na problém chudoby. Mottom tohto behu je “Všímať si chudobu vo svojej bezprostrednej blízkosti”. Úprimne veríme, že ak si začneme všímať chudobných vo svojej rodine, na pracovisku, v susedstve, medzi priateľmi a ak týmto, často “tichým chudobným”, pomôžeme či poradíme, zachránime ich od väčšieho úpadku a biedy.
Organizátori pobežíme v tričkách s nápisom „Pomôžte chudobným“ a tak, ako sa snažíme pomáhať ľudom v krajnej núdzi a ľuďom bez domova v našej neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život, n.o., tak chceme pomáhať aj prostredníctvom tohto štafetového behu. Kto chce, môže si také tričko obliecť spolu s nami.
Ľudia bez peňazí sú rovnocenné ľudské bytosti a my sa snažíme, aby sme si všetci našli vo svojom srdci kúsok miesta pre tých, ktorí si už často nedokážu pomôcť sami. Pomoc môže byť rôzna – od pracovnej príležitosti, financií, po materiál, trvanlivé potraviny, dobrovoľníctvo atď.

Okiaľ-pokiaľ:
Štart je 9. 11. 2017 o 10.00 hod. na Hlavnej ulici v Košiciach pred Vedeckou knižnicou. Cieľ je vo Vatikáne 18.11.2017 – teda v predvečer za Svetového dňa chudobných, ktorý pápež František vyhlásil tohto rku po prvý raz.

Terén:
Pobeží sa po cestách 1., 2. a 3. triedy (mimo diaľníc), po asfaltovom povrchu. Budú hory aj doly, ale aj rovinky 

Organizačné pokyny a niečo navyše:
Bežci už vedia, ako sa majú obliecť i obuť  Je potrebné rátať s výkyvmi počasia – od slnka až po vietor a mráz i dážď. Beží sa vo dne i v noci. Nočnú “smenu” pobeží Peter Gombita a Laci Bodnár, ale veríme, že ich v tom nenecháte samých a preto, ak má niekto záujem bežať v noci, stačí povedať či napísať na mail.  Nocľah a stravu si zabezpečuje každý sám.
Bežci na trati nebudú mať sprievodné vozidlo, beží sa za plnej prevádzky. Na trati bude pohotovostné vozidlo, ktoré bude dodávať nápoje a občerstvenie, nosiť bežcov na trať a späť a dozerať na priebeh behu.

Mapa trasy, nahlasovanie:
Kliknutím sa dostanete na našu Fb stránku a v spodnom riadku je modrým:
profilovaFotka-01https://sk.mapy.cz/s/24Me8
po rozliknití ste tu a môžete si mapu približovať a zvačšovať

Je tam aj  popis trasy a jej číslovanie – podľa toho sa môžete nahlasovať na horeuvedenom maile takto:

Priezvisko, meno, vek, číslo úseku (štafety), počet km (naraz), počet štafiet, predpokladaný čas za 1 štafetu, kontakt mail a č.mobil:
Napr:
Novák Ján, vek 37; číslo úseku 5; 10 km; 1,5 hod.;
Blažená Blažena; vek 55, číslo úseku 18; 5 km; 30 min;
19; 5 km; 30 min

22384080_279776819177882_7763862353140033497_o

Súvisiace články – napísali o behu:

https://kosice.korzar.sme.sk/c/20692917/farar-peter-gombita-opat-bezi-z-kosic-do-vatikanu.html

https://sport.noviny.sk/ostatne-sporty/277897-slovensky-knaz-bezi-z-kosic-az-do-vatikanu-chce-tak-pomoct-chudobnym

https://www.cas.sk/clanok/618353/farar-bezi-za-papezom-stafetu-cestou-do-vatikanu-chce-upozornit-na-zavazny-problem-slovenska/

https://www.gloria.tv/post/S3yMc7q21FYH3inM6dD6YbsU4

https://www.kosiceonline.sk/beh-za-chudobnych-farara-gombitu-styri-maratony-denne-beh-s-odstrihnutou-spickou-v-dazdi-a-snehu