Oprava

Oáza – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce 779, 044 13 pošta Valaliky, Košice

OPRAVA

Bankový účet zbierky bol zrušený ku dňu 26.09.2017, kedy na ňom zostal len nevyhnutný zostatok na jeho zrušenie. Avšak podľa výpisu z Donorsfóra ( na vlastné vyžiadanie ), sme sa až teraz dozvedeli, že posledný prevod peňazí z darcovských ( DMS ) správ bol ešte po tomto termíne, a to 28.09.2017 a to vo výške 71.04 eura.

Preto sme si podrobne prešli celý výpis z účtu.

Hrubý výnos zbierky sa tak zmenil  a celková výška hrubého výnosu zbierky tvorí v skutočnosti 2284.80 eura. Náklady za vedenie účtu a vlastné vklady na tento účel, pri dôkladnom prejdení všetkých prevodov a transakcií, za čas kedy ešte neprichádzali peniaze za darcovské ( DMS ) správy činí celkovo 213.54 eura. Čistý výnos zbierky tak tvorí suma 2071.26 eura.

Za túto nezrovnalosť sa ospravdlňujeme a úvadzame na pravú mieru údaje, kedy sa tieto pre nedostatok času a množstvo iných povinností stali našou nepozornosťou. Veríme tiež, že týmto je táto vec definitívne vyriešená, keďže sa jedná o celkové, úplné a záverečné vyúčtovanie.

Kópiu tohto dokumentu dostanú:

  • Oáza – nádej pre nový život
  • MPSVaR
  • Donorsforum

V Košiciach dňa                                                                               Mgr. Peter Gombita

Štatutárny zástupca

Peter Gombita

Osoba zodpovedná za vykonanie VZ