Ďakujeme pekne nielen jemu, ale aj ostatným umelcom, ktorí sem prišli „darovať kúsok seba“.