Našej „Oáze“ pomáha aj firma Environcentrum s.r.o.

 

logo_environcentrum (1)

 

Aby sme v našom útulku pre ľudí v krajnej núdzi a bez domova mohli pomáhať odkázaným aj my potrebujeme pomoc. Často o ňu žiadame a často nám pomáhate. Stáva sa však, že k nám prichádzajú dobrí ľudia – či už ako jednotlivci či ako zástupcovia firiem – a sami ponúkajú svoju pomocnú ruku.

Tak to bolo aj v prípade pána Ivana Šefčíka a jeho firmy Envirocentrum, ktorý okrem ďalšej pomoci  vytvoril aj pre našich klientov  pracovné miesta.

Ďakujeme Vám za:

 

  • Zapojenie klientov centra do triedenia stavebného odpadu s cieľom vytriedenia starých tehál s predpokladom využitia na svojpomocnú výstavbu domčekov pre aktívnych klientov
  • Zapojenie klientov centra do triedenia stavebného dreva s cieľom využitia dreva na vykurovanie v zimnom období v neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život, n.o.
  • Pomoc pri terénnych úpravách v rozrastajúcom sa kontajnerovom mestečku pri našej neziskovej organizácii  formou dodávky a dopravy zemín v objeme cca 20 nákladných áut pre klientov mestečka, kde sme zeminu následne využili na úpravu a skrášlenie svojho okolia
  • Pomoc pri výstavbe kanalizácie pre rozrastajúce sa kontajnerové mestečko pri centre Oáza formou dodávky piesku /recyklátu/ vyrobeného zo stavebného odpadu formou dodávky a dopravy cca 20 nákladných áut s využitím na obsyp novobudovanej kanalizácie
  • V období  dvoch jarných mesiacov roku 2017 bolo dobrovoľne zapojených  cca 10 klientov denne na triedení stavebného odpadu na recyklačnom stredisku stavebných odpadov v Krásnej ako pracovná terapia s cieľom obnovy pracovných návykov s nasledovnými výsledkami
  • vytriedených cca 10 000 tehál s odovzdaním do neziskovej organizácii Oáza – nádej pre nový život, n.o.
  • vytriedené cca 3 nákladné autá dreva na kúrenie pre centrum Oáza
  • možnosť získania brigády /3 klienti krátkodobá brigáda/
  • možnosť získania dlhodobého zamestnania /1 klient s pracovnou zmluvou na 2 roky/
  • na základe doterajších skúseností predpoklad zamestnania ďalšieho klienta na dlhodobú pracovnú zmluvu od roku 2018

 

Nie je jednoduché zamestnávať pracovníkov, ktorí mnohokrát stratili pracovné návyky alebo dôveru v prácu či v jej zmysel. Za trpezlivosť Veľké Pán Boh zaplať a vynahraď!