Naše služby

Naša organizácia Oáza – nádej pre nový život, n.o. poskytuje tieto služby:

  1. Útulok
  2. Nocľaháreň
  3. Nízkoprahová nocľaháreň (hangár)
  4. Útulok pre jednotlivcov s deťmi alebo rodiny s deťmi.

V našom zariadení je nulová tolerancia alkoholu.

Sociálna služba je spoplatnená.

Prevádzkový poriadok útulku

Ciele a spôsoby poskytovania sociálnych služieb

Postup pri prijímaní klientov do útulku