Naďalej spoločne pomáhame utečencom z Ukrajiny

ĎAKUJEME VEĽMI PEKNE VŠETKÝM VÁM, KTORÍ AKOUKOĽVEK CESTOU POMÁHATE NÁM, ABY SME AJ VĎAKA TEJTO SLUŽBE MOHLI POMÔCŤ NIELEN CHUDOBNÝM (BEZDOMOVCOM), KTORÝCH TU MÁME ASI 300, ALE AJ ĽUĎOM UTEKAJÚCIM SPRED VOJNY V UKRAJINE. TÁTO SLUŽBA – POMOC DRUHÝM – NÁS VŠETKÝCH SPÁJA V JEDNO A ROBÍ NÁS SILNEJŠÍMI A ĽUDSKEJŠÍMI. VERÍME, ŽE NÁS TO VŠETKÝCH PRIVEDIE K LEPŠIEMU ŽIVOTU. PÁN BOH ZAPLAŤ! – pán farár Peter Gombita.

Do dnešného rána sme poskytli útočište už viacerým utečencom z Ukrajiny – študentom (z rôznych kútov sveta), ktorí študovali v ukrajinskom meste Charkov a štátnym príslušníkom Ukrajiny. Väčšina z týchto ľudí má kam ísť – cieľom sú ich príbuzní v európskych alebo aj iných krajinách, alebo ich známi. Medzi utečencami – Ukrajincami – sú však aj takí, ktorí nemajú nikoho a ostanú s nami. Pomôžeme im s vybavením dokladov (napr. azyl) a všetkým, čo treba. Chcú u nás aj pracovať, no predovšetkým žiť svoj život v mieri.