Už tradične v  tričku s nápisom Pomôžte chudobným! beží aj riaditeľ Oázy otec Peter Gombita…

Displaying LBB_6939.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… a toto je výsledok akcie Bež so srdcom! Prispeli bežci aj nebežci – prispeli ľudia s dobrým srdcom. Ďakujeme za tých, ktorým aj vďaka Vám pomáhame.

MMM preberanie poukazok