Kontakt

OÁZA – nádej pre nový život, n.o.

Záhrada Bernátovce 779

Facebook: Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Ako sa k nám dostanete:

  • autobusom č. 24 (začína pred železničnou stanicou)
  • autom – smerom na Barcu, Valaliky a buď cez Kokšov Bakšu (železničné priecestie, cintorín, Oáza) alebo pred Valalikmi odbočka doľava ku „komínu“ spaľovne.

Do Útulku a Nocľahárne prijímame nových klientov len v čase medzi 08:00 – 18:00 a to s vyplnenou žiadosťou a potvrdením od lekára.

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu


Vedúci sociálny pracovník: 0948 443 481 oaza.bernatovce@gmail.com 
Útulok – denný pobyt a nocľaháreň:  0948 443 481 oaza.bernatovce@gmail.com  

Nízkoprahová nocľaháreň – hangár: 0948 409 154 oaza.bernatovce@gmail.com
Služba a výjazdy:  0948 409 154  –

 –

Kontajnerové domčeky:

(Rodiny s deťmi)

0948 611 239 oaza.bernatovce.rodiny@gmail.com

Ekonomický úsek: 0948 543 304 oaza.bernatovce@gmail.com
Sekretariát:  0948 598 610                oaza.bernatovce@gmail.com
Manažér n.o.:  oaza.bernatovce@gmail.com
Riaditeľ n.o.:  oaza.bernatovce@gmail.com