Konferencia v Oáze

V našom útulku sme boli hostiteľmi a zároveň účastníkmi konferencie proti chudobe, ktorú usporiadala Slovenská sieť proti chudobe pod vedením Anny Galovičovej. Ambasádorom konferencie bol o. P. Gombita, konferencia bola s medzinárodnou účasťou. Hosťom sme poskytli priestory na konferenciu, stravu aj ubytovanie v novej nadstavbe, ktorú sme deň pred konaním dokončili. (O tom bližšie v inom článku.)

Táto akcia má niekoľko rozmerov:

 1. priniesla nádej, že sa rozhýbu stojaté vody chudoby na Slovensku a začnú sa jednak hľadať skutočné a reálne riešenia tohto veľkého problému,
 2. spojila ľudí, ktorým chudoba je blízka, pretože ju poznajú či poznali „na vlastnej koži“ s tými, ktorí chcú a vedia pomôcť,
 3. overila naše možnosti a schopnosti pripraviť v Oáze takúto akciu s medzinárodnou účasťou.

Ďakujeme p. AnKe Galovičovej a jej tímu za prípravu aj za dôveru, s ktorou vybrala miesto konania práve  v našom zariadení.

konferencia-ponechať loga konferencia-ponechať loga2 konferencia-ponechať loga3

 

Pomoc v hmotnej núdzi

 1. – 6.10. 2017 Košice

 

Vážení členovia, sympatizanti a partneri Slovenskej siete proti chudobe,

 

radi by sme Vás touto cestou informovali, že v dňoch 5. – 6. októbra 2017sa bude konať konferencia v rámci medzinárodného tendra EMIN 2 Európskej siete proti chudobe –   „Pomoc v hmotnej núdzi“  v priestoroch našej členskej organizácie OÁZA – nádej pre nový život, n.o.

Súčasťou tohto mimoriadneho programu priamo v centre OÁZA bude prehliadka ekofarmy,  oboznámenie sa zoči-voči s ľuďmi, ktorí zakúsili biedu a s ňou spojený pád a vylúčenie zo spoločnosti. Stretneme tých, ktorí našli pomocnú ruku otca Petra a vstali.

 

Nesmieme dovoliť, aby ktokoľvek stratil zmysel života len preto, že nemá peniaze. Aby stratil zdravie a ľudskú dôstojnosť.

Peter Gombita, farár, riaditeľ n.o.

 

Sú tu rôzne skupiny a vekové kategórie, zdravotne postihnutí, osamelí, nezamestnaní, i takí, ktorí sa pozdvihli a pomáhajú ostatným, ktorí si našli prácu a zabezpečili si vlastné bývanie v tomto centre.

 

Program

Štvrtok 5. októbra

 

9.30 – 10:30

Registrácia

 1. 1. Otvorenie (otec Peter Gombita, Anna Galovičová – predsedníčka Slovenskej siete proti chudobe, splnomocnenec vlády, zástupca mesta Košice)

 

 1. Prezentácia dokumentárneho filmu o OÁZE a práci otca Petra.

10.30 – 11.30

 1. 3. Náčrt najzávažnejších problémov, ktoré pociťujú rôzne chudobou ohrozené skupiny

Vystupujúci: zástupcovia hore uvedených skupín.

Čas:  krátke hutné vystúpenia: 3-5 minút, spolu 30 minút.

11.30 – 12.30

 1. Prehliadka útulku OÁZA pod vedením otca Petra Gombitu
 2. 30 – 13.30

OBED

 

 1. Panelová diskusiaVystúpenie predstaviteľov rôznych oblastí, ktorí sa venujú zníženiu chudoby. Predstavenie ich vízie, ako odstrániť chudobu, zámerov a riešení v sociálnej oblasti, ideálne ako reakcia na vystúpenia zástupcov zraniteľných skupín. Dostanú slovo pozvaní predstavitelia parlamentných politických klubov. 13.30 – 15.30

 

 1. 6. 15.30 – 16.00

Občerstvenie /káva, čaj, nealko

 1. „Pol hodina otázok a odpovedí“ , ktoré budú účastníci adresovať prítomným politickým predstaviteľom a expertom.

16:00 – 16:30

Poďakovanie, záver 1. Dňa

 

 1. 30 večera
 2. 30 koncert skupiny Kalich, krátke svedectvá, večerný program

 Piatok

 

 1. októbra
 2. 00 – 9. 00 raňajky

9.00 –  10. 30príspevky expertov z praxe, ľudí s rozhodovacími právomocami, aktivistov a predstaviteľov  z rôznych oblastí života zamerané na včlenenie ľudí so skúsenosťou chudoby  do spoločnosti

10.30 – 11.00 občerstvenie (káva, čaj, nealko)

 1. 00 –12. 30 Pomáhaj ! ukážky a šírenie dobrých praktík, sieťovanie ľudí so sociálnym cítením a praktickými činmi, výmena skúsenosti.

12.30 – 13. 30 obed

13.30 – 15. 30 diskusia Ako ďalej?

A príprava tlačovej správy pre TASR,  Európsku sieť proti chudobe

 1. 30 občerstvenie

Poďakovanie, záver

 

DSC_0100 DSC_0179DSC_0081 DSC_0083DSC_0147 DSC_0153DSC_0176DSC_0177