Hodnota ľudského života dnes

Akú cenu má jeden ľudský život? Akú hodnotu mu dáme? Akú cenu má jeden človek, ktorý ostal bez domova? Iba takú ako mu naša spoločnosť vie pomôcť. Ako veľmi musí byť človek zranený a ubitý životom, aby sme si ho všimli? Asi veľmi, až na pokraj svojich síl. Pán Miroslav, týždeň čakajúc na lavičke pred nemocnicou, bez povšimnutia, s rozbitou hlavou, nemohúci, hladný a premrznutý, nevediac už ani vstať a chodiť. Dňa 15. 11., vo večerných hodinách prichádzame na pomoc zo zariadenia Oáza-nádej pre nový život, n.o., kde zamestnanci na mieste urobili testovanie na Covid-19 a kde ho následne prevážame do ,,Oázy“, na vyhradené miesto pre karanténu. Zachraňujeme životy iných a zároveň chránime si životy navzájom. Preto si pomáhajme a naučme sa vidieť človeka srdcom, aj skrze jeho špinavé šaty a ubolenú tvár. Pokúsme sa ľudí bez domova pohladiť slovom a objímme ich láskou k blížnemu. Nebojme sa im poskytnúť pomoc. Boh nás žehnaj, ochraňuj a pomáhaj nám v tejto ťažkej dobe. – farár Peter Gombita