GRATULUJEME! Riaditeľ „Oázy“ a kňaz Mgr. Peter Gombita sa stal Košičanom roka 2016

http://kosicednes.sk/dennik/clanky/kosice-poznaju-vitazov-ankety-kosican-roka-2016/

V mene našej Oázy-nádej pre nový život,n.o. ďakujeme všetkým Vám, ktorí ste prispeli svojím hlasom a vďaka ktorým sa náš riaditeľ Peter Gombita stal Košičanom roka 2016. Jeho ocenenie je v skutočnosti ocenením všetkých dobrých a nápomocných ľudí. Ocenením tých, ktorí sa delia o svoju radosť a svoje šťastie s menej šťastnými, núdznymi i s ľuďmi, ktorí sa ocitli v takej veľkej biede – biede tela i duše, že si už nevedia pomôcť sami. Ako hovorí otec Gombita: „Niet na svete stavby ani pokladu, či bohatstva, ktoré by malo väčšiu cenu, ako ľudský život. Ak sa zosype budova, je to nič oproti tomu, keď sa zosype čo len jediný ľudský život. A postaviť človeka na vlastné nohy, pomôcť mu dôstojne žiť, je to najkrajšie, čo môže človek pre človeka urobiť. Preto Boh žehnaj všetkým ľuďom, ktorým sa otvorili a otvárajú srdcia a ktorí v sebe pocítili túžbu byť napomocní.“