Dobrý čin je vždy odmenený

Náš riaditeľ Peter Gombita sa stretol s pánom Olexom, ktorému odovzdal poďakovanie za sponzorský dar. Spoločnosť OLEXA pôsobí v strojárenskom odvetví a poskytuje odborné služby v oblasti kovoobrábacích, zámočníckych a zváracích prác. Firma pomohla pri výstavbe útulku pre opustených psov v Bernátovciach. Bez nároku na odmenu zvárači vyrobili 5 kotercov, ktoré dnes slúžia spolu pre 15 psíkov. Ďakujeme.