Ďakujeme, že nám pomáhate, aby sme mohli pomáhať

Pochválený Ježiš Kristus!

V mene našej neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život a aj v mene svojom zasielam pozdrav a želanie dobrého a pokojného života Vám, Vašim blízkym a aj Vašim spolupracovníkom

U nás v „Oáze“ sa ocitáme v paradoxnej situácii – naša nezisková organizácia sa rozrastá – nie v počte zamestnancov, ale v počte našich klientov – prijímateľov sociálnych služieb. To by nás malo tešiť. Paradoxom však je, že zvyšovanie počtu klientov svedčí o zložitej situácii v našom štáte. Naši klienti sú totiž ľudia v krajnej životnej situácii, ľudia v núdzi a bez domova. V týchto dňoch ich evidujeme cca 250. Okrem dospelých mužov a žien sme začali s ubytovávaním aj rodín s väčším počtom detí a chystáme sa rozšíriť naše útočište aj o časť pre ľudí starších, chudobných a osamelých. V minulom roku sme písali, že tendencia je stúpajúca a rovnako je to aj dnes. Na jednej strane radosť, že sme tu a môžeme im pomôcť nájsť teplo, stravu, útočisko, bezpečie, komunitu a dokonca aj priateľov, na druhej strane množstvo zmarených alebo takmer zmarených životov. Za každým bezdomovcom je totiž človek a jeho ranená duša. Za každým je jeho životný príbeh, ktorý ukrýva bolesť, trápenie, stratu viery v seba a v tento svet. Nesmieme dovoliť, aby ktokoľvek stratil zmysel života len preto, že nemá peniaze. Aby stratil zdravie a ľudskú dôstojnosť. Preto Vás prosíme o Vašu pomoc vo forme 2% z Vašich daní za rok 2016.

Prosíme, pomôžte nám pomáhať!

Peter Gombita, farár

riaditeľ n.o.