Ďakujeme, pán Profesor Krčméry

„Pán Profesor Vlado“ – tak som ťa oslovoval ako priateľa a ako profesora (a tiež lekára, vedca a zvlášť ako človeka)…

VĎAKA, „Pán Boh zaplať!“ za Tvoj život, za prácu, ktorú si urobil vo svete; ale pre mňa a pre „Oázu“ sa to nedá inak nazvať než „dobrý nástroj Boha v Božích rukách“. Boh mohol cez Teba, s Tebou spolu pomáhať ľuďom – zvlášť chudobným a biednym. Je to dielo Boha a dielo veľkého človeka.

Vlado Krčméry, pán Boh nech Ťa odmení večnou radosťou. „

priateľ farár Gombita