CROSS COUNTRY NA JAHODNEJ 2013 aj s našou účasťou

Ladislav Bodnár, klient nášho útulku Oáza (č. 156) a pán farár Peter Gombita  (č. 54) sa spoločne zúčastnili 1. júna 2013 horského behu na Jahodnej. Naši bežci sa prihlásili na trať dlhú 11 km. Poďakovanie patrí organizátorovi preteku n.o. MISIA 24, ktorí umožnili štartovať p. Bodnárovi bez nároku na štartovné. Toto športové podujatie spája amatérov, ktorí sa venujú rekreačnému behu a každý, kto dobehol do cieľa, bol víťazom. Farár otec Gombita opäť svojím behom symbolicky pripomenul, že chudobným treba pomáhať a  Lacko Bodnár prekonal opäť  sám seba….