COVID – 19

Skríning zdravotného stavu klientov a testovanie na ochorenie COVID – 19 v Oáze

Veľké „ďakujeme“ – veľké „ pán Boh zaplať“ 
pánovi profesorovi Krčmérymu, ktorý so svojim tímom z Vysokej školy sv. Alžbety, nadáciou Dedo a organizáciou Equita (8 lekárov, približne 12 členov zdravotníckeho a sociálneho personálu) v dňoch 19.-20.5.2020 testoval našich klientov na vírusové ochorenie COVID-19. Tento tím ošetroval našim núdznym rany, meral tlak, hodnoty glukózy v krvi a zároveň viedol vľúdny rozhovor s nimi.
Otec Gombita: 
„ Pre mňa to bol šok – vidieť s akým nasadením, veľkou ochotou 
a láskou pracovali s našimi ľuďmi. Cítim sa tak „maličký“ 
po tomto zážitku, mám pocit, že týmto ľuďom „nesiaham ani po päty“.
Myslím, že sú to anjeli, ktorých posiela PÁN BOH, 
aby cez ich život a prácu mohol zasahovať do našich bežných životov. 
Ešte raz: VEĽKÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!“

FOTO: Robert Belohorský

Dezinfekčný postrek Oázy

V spolupráci s organizáciu Človek v ohrození sme vydenzifikovali vonkajšie priestory Oázy, ale aj najkontaktnejšie zóny ako napríklad fajčiarku, vrátHlásenie krátkodobého pobytu cudzincovnicu… Za bezplatné zapožičanie prístroja a zaškolenie pracovníka ďakujeme organizácií Človek v ohrození.

Na fotkách pracovník Oázy so zapožičaným prístrojom na dezinfekciu.

Zriaďovanie karantény, na príjem nových klientov

S radosťou Vám môžme oznámiť, že náš projekt karanténneho náborového centra a pomoc spojená s ním bola odsúhlasena mestom aj štátom. Momentálne čakáme na vyjadrenie hygieny. Na fotkách môžete vidieť presun maringotky, ktorá bude slúžiť pre pracovníka, ktorý bude na celú karanténu dohliadať. Na ubytovanie pre klientov budú slúžiť vojenské stany vykurované na tuhé palivo, ktoré nám poskytne Okresný úrad Košice.