CHCEM PRISPIEŤ

Číslo účtu v Prima banka
436 000 6906/3100
alebo
IBAN: SK11 3100 0000 0043 6000 6906

SWIFT KÓD: LUBASKBX