Charitatívny štafetový Beh za chudobných -Slovensko 2022 sa začne 22.9.2022 o 15:00 hod.

BEH ZA CHUDOBNÝCH sa začne už budúci štvrtok na Hlavnej ulici v Košiciach, v časti Dolná brána. Bude to 9-dňový non-stop beh s trasou 1300 km po Slovensku, ktorý sa skončí 30.9.2022 opäť v Košiciach. Srdečne pozývame všetkých, ktorí chcú povzbudiť našich bežcov na čele s riaditeľom a zároveň farárom Petrom Gombitom. Mapku trasy a vybrané body trasy s časom dobehu nájdete na FB stránke Beh za chudobných alebo Oáza – nádej pre nový život, n.o. (pozri aj časť diskusia pod príspevkom).

Začíname v predstihu tento beh s myšlienkou boja proti chudobe (17. október), a tiež si pripomíname medzinárodný deň chudobných (19. december). Behom ho chceme pripomenúť a v tomto duchu sa spojiť so športovcami a spoločne si takto „všimnúť“ tých ľudí, ktorých máme nablízku a stretávame ich denno – denne na ulici. Beh môže sledovať z domu ktokoľvek alebo môže tiež prispieť aj svojím behom či dobrými skutkami.

– vyjadril sa o behu farár Peter Gombita.

Mapa trasy behu – link: https://kml2gpx.com/track/8m9orw2ib?fbclid=IwAR1sC_URvllVpzjcDA6dGZ-nPpvCiRtIEVVkGY2WXjCxwvA0iyZbtu3lY7Y