Cesty z chudoby sú na Veľtrhu sociálnych aktivít

Prevzaté z Katolíckych novín:
KN 40/2015
Cesty z chudoby sú na Veľtrhu sociálnych aktivít
Už desiaty raz si na Slovensku pripomenieme Medzinárodný deň za odstránenie chudoby (17. októbra). Originálny nápad – v uliciach miest uskutočniť Veľtrh sociálnych aktivít – realizuje Fórum kresťanských inštitúcií a Sociálna subkomisia Teologickej komisie KBS

Okrúhly 10. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít spojený s prezentáciou prosociálnych organizácií sa aj tohto roku uskutoční v mestách – Košice, Trnava, Bratislava, Nitra a prvý raz aj v Rožňave. Na netypickom veľtrhu, ktorý nesúvisí s biznisom, ale s likvidáciou chudoby, sa podieľajú aj samosprávy, Slovenská katolícka charita, Evanjelická diakonia, Nadácia Konrada Adenauera, zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a ďalšie. Ústrednou témou tohtoročného podujatia je Cesta z chudoby.

 

Kde a prečo
Dlhodobý zámer veľtrhu je vytvoriť platformu spolupráce pre sociálne inštitúcie, ktoré sa podieľajú na odstraňovaní chudoby a jej príčin, ako aj osloviť verejnosť pravdivými informáciami o tejto nechcenej realite. Správne je – podľa predsedníčky Fóra kresťanských inštitúcií Kataríny Hulmanovej – viac investovať do prevencie pred biedou, či zotročovaním ľudí a viesť ich k zodpovednosti. Práve preto sa podujatie koná na verejných priestranstvách. Kde a načo sa zameriava, zodpovedná koordinátorka veľtrhu Lea Hagovská pre KN povedala: „Veľtrh sprehľadňuje organizácie, ktoré sú aktívne v sociálnej oblasti. Pomáha im viac komunikovať o ich aktivitách na stretnutiach, ktoré budú v Nitre a Rožňave. V Košiciach a Trnave sa veľtrh zameriava na informovanosť verejnosti.“

 

Na košickom maratóne
Štart bežcov na Medzinárodnom maratóne mieru 2015 bude v nedeľu 4. októbra v Košiciach. V rámci jeho sprievodných aktivít prvý raz odštartuje aj charitatívny program na prezentáciu sociálnych organizácií a ich projekty. Do charitatívnej zbierky na pomoc chudobným sa zapoja bežci i fanúšikovia. Ako sa to prakticky uskutoční a či medzi protagonistami tejto myšlienky bude aj „známa tvár“, koordinátorka odpovedala: „Veľmi sa tešíme, že týmto novým a netradičným spôsobom podporíme organizácie sociálneho typu. Kňaz Peter Gombita svojím behom poukáže na dôležitosť, akú treba venovať problému chudoby na Slovensku. Veríme, že tento spôsob podpory sa u nás ujme rovnako ako na športových podujatiach v zahraničí.“

 

Prezentácia v mestách
V Trnave sa veľtrh uskutoční 16. októbra na Hlavnej ulici pred budovou charity, kde sa môže ktokoľvek pristaviť pri prehliadke sociálnych organizácií.
V Rožňave 7. októbra tento veľtrh podporí rožňavský biskup Stanislav Stolárik, ako aj zástupcovia miestnej charity, samosprávy či úradu práce. Všetci zainteresovaní sa totiž zhodli, že o probléme chudoby a solidarite treba otvorene hovoriť v ekonomicky slabších regiónoch Slovenska.
V Nitre 16. októbra medzi zástupcami organizácií so sociálnym zameraním a predstaviteľmi mesta bude aj nitriansky biskup Viliam Judák. Organizátori sociálne zameraného veľtrhu si uvedomujú, že stretnutie zástupcov organizácií s biskupmi je jedinečnou príležitosťou, aby duchovní otcovia požehnali a povzbudili tých, ktorí sa angažujú v pomoci núdznym. Očakáva sa, že tieto stretnutia prinesú nové spoločné aktivity všetkých zainteresovaných strán.

 

„Nie“ hazardu
V Bratislave sa veľtrh orientuje proti množstvu herní či reštaurácií, ktoré ponúkajú mladým ľuďom príležitosť na hazardné hry. Prečo? Lebo príčinou rozbitej a nefunkčnej rodiny, ktorá sa ocitla v núdzi, sú závislosti. V hlavnom meste Slovenska sa preto veľtrh zameria na pod­poru petície proti hazardu a v Zichyho paláci bude 15. októbra odborný seminár o závislosti od hracích automatov. Zaznejú aj svedectvá abstinujúcich gamblerov a osveta proti pliage narastajúcich sociálnych problémov.
Prečo sa v Bratislave pripravuje akcia tohto druhu, Lea Hagovská vysvetlila: „Chceme sa pripojiť k aktivite občianskych združení, ktoré podporujú kampaň proti hazardu. A zároveň mnohí z nás majú medzi sebou ľudí, ktorí sú závislí a títo ľudia nám nie sú ľahostajní. Takýmto spôsobom chceme pomôcť prevencii proti šíriacemu sa hazardu.“
 

 

Už desať rokov poukazujú na problém chudoby

• Biskup Peter Rusnák, predseda Sociálnej subkomisie Teologickej komisie KBS: „Nemôžeme ignorovať chudobných a nechávať ich na okraji spoločnosti. Je úspechom spoločnosti, ak dokáže núdznym ponúknuť to, čo potrebujú. Každý jednotlivec je dôležitý.“
• Katarína Hulmanová, predsedníčka Fóra kresťanských inštitúcií: „Chceme poukazovať na cesty, ktoré ľuďom v núdzi pomôžu vymaniť sa z krajnej chudoby a prinesú do ich života nádej.“
• Miroslav Dzurech, riaditeľ Trnavskej arcidiecéznej charity: „Napriek tomu, že žijeme v prebytkovej spoločnosti, denne sa stretávame s príbehmi ľudí, ktorí zažívajú vo svojom živote chudobu. Tá je mnohorozmerná. Často sa prejavuje ako hmotná núdza jednotlivcov či rodín, ale rovnako je prítomná aj vo forme straty zdravia. A v ďalších prípadoch sa prejavuje ako vylúčenie konkrétneho človeka zo sociálnych vzťahov. Na všetky tieto rozmery chudoby po­ukazujeme a pozývame aktívnych ľudí na riešenia umenšovať biedu dneška. Charita ponúka mnohé aktivity práve pre takýchto ľudí.“

 

MARTA MAJERČÁKOVÁ