Cena primátora mesta Košice pre Oázu

plaketa_rasi_gombita

V názve máme slovo NÁDEJ, pretože túto nádej sa snažíme vlievať do myslí a sŕdc našim blížnym, ktorí sa ocitli na pokraji – bez peňazí, bez domova, bez svojho predošlého života a – čo je veľmi veľmi smutné – bez svojich blízkych priateľov i rodiny.

Nie sme v tom snažení sami – pomáhajú nám ľudia s dobrým a súcitným srdcom, ľudia, ktorí vedia, že čo robíme jednému, akoby sme robili Bohu. Všetkým za ich dobrotu a pomoc ďakujeme. Pán Boh zaplať!

Rovnako veľké Pán Boh zaplať patrí aj pracovníkom Košického samosprávneho kraja, Magistrátu mesta Košice, primátorovi mesta Košice Richardovi Rašimu.

Preto Cena primátora mesta Košice, ktorú Oáza – nádej pre nový život, n. o. dostala, patrí všetkým menovaným. Boh vám žehnaj!

                                                                                   Peter Gombita, farár, riaditeľ Oáza – Nádej pre nový život, n.o.

diplom_primatoraplaketa_primatora kopie

 

http://www.kosice.sk/article.php?id=15678