Bež so srdcom

fb_cover

BEŽ SO SRDCOM

Aj v tomto roku prinášame všetkým jedinečnú príležitosť zapojiť sa do charitatívneho programu Bež so srdcom v rámci 97. ročníka Medzinárodného maratónu mieru.

AKO SA MÔŽETE ZAPOJIŤ

Do programu Bež so srdcom 2020 sa môžete zapojiť počas on-line registrácie darovaním ľubovoľnej sumy na charitatívny projekt, ktorý je spojený v tomto roku s najstarším maratónom v Európe.

AKO VÁM POĎAKUJEME

Darcom, ktorí prejavia svoju veľkorysosť a podporia ľudí v núdzi vyjadríme našu vďaku umiestnením loga programu Bež so srdcom vedľa ich mena vo výsledkovej listine a na certifikáte takéhoto účastníka MMM 2020. Tým, ktorí pomôžu a budú pritom zapojení do niektorej z nesúťažných disciplín MMM, ale i všetkým ostatným sa určite dokážeme poďakovať i viacerými ďalšími spôsobmi.

KAM POMOC NASMERUJEME

V roku 2020 chceme spojiť sily a výraznejšie podporiť neziskovú organizáciu Oáza – nádej pre nový život.
Snáď ich už poznáte. Oáza – nádej pre nový život je organizácia venujúca sa ľuďom v núdzi, ľuďom bez strechy nad hlavou. Pomáha im prežiť v tých najhorších časoch a súčasne hľadať spolu s nimi riešenia pre ich plnohodnotný návrat do spoločnosti. Boj proti chudobe, ktorá často vedie až ku strate vlastného domova, je určite cieľom, okolo ktorého sa potrebujeme zomknúť.
Vaša pomoc poputuje na výstavbu príbytkov v stredisku Oázy v Bernátovciach a to pre rodiny s deťmi, ktoré často bez vlastnej viny, iba ranou osudu, prišli o strechu nad hlavou. Oáza, to sú aj príbehy ľudí, nachádzajúcich novú životnú rovnováhu a hrdosť aj vďaka športu a behu, ku ktorému mnohých z nich doviedol Peter Gombita, charizmatický zakladateľ tejto neziskovej organizácie.
Oáza to sú i známe Behy proti chudobe. Behy z Košíc do Vatikánu, do Bruselu, do Lúrd. Oáza, to je proste nádej pre nový život. Neostaňte stáť bokom a pridajte sa k nám.

AKO BUDE VÁŠ POUŽITÝ DAR

Výška daru bude použitá v celom rozsahu na dobročinný a verejnoprospešný účel popísaný v tomto projekte. Ten tak získa 100 % zo sumy darovanej účastníkmi MMM 2020.