Archív aktualít

24/04/2011 – Zo skutočného prežívania Veľkej noci Vám vyprosujeme hojne Božie milosti, požehnanie, veľa radosti a pokoja v srdci. Kňaz Peter Gombita, farnosť Prešov – Nižná Šebastová a OÁZA – Nádej pre nový život.

Po Vianociach obyvatelia nášho zariadenia pokračovali v zlepšovaní svojho prostredia. V priebehu januára a februára 2010 si svojpomocne upravili priestory kuchyne a skladov /sklad oblečenia a hygienických prostriedkov/.
V nocľahárni nášho zariadenia sme počas troch mesiacov /január, február a marec/ v noci ubytovali priemerne 4O ľudí bez domova, ktorým zariadenie poskytlo stravu a základnú hygienu.
Pre zvýšený počet obyvateľov zariadenia sme museli opravovať aj kanalizačný odpad.

Veľkú noc sme začali sláviť na Kvetnú nedeľu a to v spolupráci s farnosťou Nižná Šebastovaá, ktorej správcom je otec Peter Gombita.

Vo fotogalérii si môžete pozrieť fotografie zo slávnostného sprievodu, ktorý pripomína posledný príchod Pána Ježiša do Jeruzalema.

V stredu 31. 3. 2010 / v predstihu/ sa naši klienti /Igor, Jozef a Sylvia/ zúčastnili Poslednej večere Pána Ježiša, ktorú predviedli spolu s ochotníkmi z farnosti Nižná Šebastová.

Na Veľký piatok , 2. 4. 2010 sme boli svedkami Krížovej cesty, ktorú mohli s nami prežívať obyvatelia mesta Prešov.
Fotky z akcií si môžete pozrieť tu

alt

 

Od 6. 12. 2009 bezdomovci zo zariadenia Oáza – nádej realizujú živý Betlehem na Hlavnej ulici v Košiciach. V tento deň v čase od 16 do 17 hod. vystúpi „Ján Krstiteľ“, aby vyzýval ľudí na pokánie.
Od 9.12.2009 v čase od 16 do 19 hodiny bude v živom Betleheme sv. rodina a zvieratká..

4. 12. 2009. Aj keď ozajstná zima ešte nezačala, nášmu zariadeniu stále ešte chýbajú postele, matrace, deky..

Z iniciativy starostu mestskej časti  Košice Krásna nad Hornádom,  Mareka Kažimira,  boli oslovení všetci starostovia mestských častí, aby jeden deň poskytli zariadeniu Oázy 100 dávok polievok. K iniciatíve sa prihlásilo 7 starostov. 2.12. 2009 týchto 7 starostov navštívilo Oázu a ako darček rozšírili stav zvierat o tri mladé kozičky. Ďakujeme!

Od 1 .11.2009 prenocujeme obmedzený počet ľudí bez domova v zariadení Záhrada  Bernátovce. Do zariadenia sa dostanú autobusom MHD  č. 24.

Zariadenie na Alejovej ulici bolo uzatvorené 30.4.2009. Pre zimnú sezónu 2009 – 2010 nebolo otvorené.
Viď fotogaléria.