PROJEKT „DOMA SI?!“

Každý človek na plnenie svojich úloh v rodine a v spoločnosti potrebuje psychickú pohodu, ktorú mu zabezpečuje dostupné bývanie – pevná pôda pod nohami. Naša organizácia v súčasnosti rozbieha projekt, ktorý pracuje na princípoch Housing first (Bývanie ako prvé) a poskytuje klientom zaplatenie nájmu. Housing first nie je len o podpornom bývaní, ale aj o podporných službách, ktoré zabezpečuje tím profesionálnych pracovníkov formou sociálneho, psychologického a právneho poradenstva. Takto bude každá rodina sprevádzaná na svojej ceste k novému životu, aby sa zabezpečilo jej trvalé osamostatnenie sa. Tento projekt zastrešuje ministerstvo SR s cieľom pomôcť užívateľovi preklenúť istý časový úsek (rok), kedy potrebuje „podať pomocnú ruku“. Skúsenosti ukazujú, že osem z desiatich ľudí sa úspešne integruje do spoločnosti i vďaka pomoci, podpore a sprevádzaniu počas i po ukončení projektu. Na rozdiel od poskytnutia ubytovania v útulkoch či ubytovniach bude týmto naplnená u klienta aj potreba súkromia, istoty nájmu a vlastného priestoru na život. A tieto atribúty môžu byť štartom pre hľadanie práce, zlepšenie zdravotného stavu a duševnej pohody a tiež zlepšenie medziľudských vzťahov. Prílohy: Informačný leták, výzva, úvodný dotazník, súhlas so spracovaním osobných údajov (vo formáte jpg, na našej Fb stránke Oáza – nádej pre nový život, n.o. budú súbory vo worde.) Kontaktný email: bernatovceoaza.projekt@gmail.com Telefónny kontakt: 0948 347 131 – JUDr. Jaroslav Sidorjak