9.12.2020 sme v rámci akcie „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok“ prijali takéto darčeky pre našu n.o. za spolupráce p. Smolnickej. Zo srdca ďakujeme všetkým darcom aj všetkým tým, ktorí dopomohli k tomu, aby sa tieto darčeky dostali práve k nám.