Každý človek na plnenie svojich úloh v rodine a v spoločnosti potrebuje psychickú pohodu, ktorú mu zabezpečuje dostupné bývanie – pevná pôda pod nohami. Naša organizácia v súčasnosti rozbieha projekt, ktorý pracuje na princípoch Housing first (Bývanie ako prvé) a poskytuje klientom zaplatenie nájmu. Housing first nie je len o podpornom bývaní, ale aj o […]

Read More →