Pri príležitosti Dňa rodičov sme radi, že môžeme zverejniť znamenitú správu. Oáza – nádej pre nový život, n. o. a Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar prehĺbili ešte viac spoluprácu v oblasti pomoci ohrozeným rodinám s deťmi a prevencie bezdomovectva celých rodín s maloletými deťmi. Spoločne sme začali budovať a rozvíjať dostupné sociálne nájomné bývanie ako unikátny koncept pomoci […]

Read More →