Predstavenie Krížová cesta je už tradičnou udalosťou, ktorá nám približuje posledné hodiny Krista pred jeho ukrižovaním a aj samotné ukrižovanie Ježiša. Už tradične (v tomto roku po 10. krát) na Veľký piatok sa ulice mesta Prešov zaplnia rímskymi vojakmi, apoštolmi, židovským ľudom, tými, ktorí odsudzujú Krista, ktorí sa mu vysmievajú, ktorí ho chcú vidieť […]

Read More →