V názve máme slovo NÁDEJ, pretože túto nádej sa snažíme vlievať do myslí a sŕdc našim blížnym, ktorí sa ocitli na pokraji – bez peňazí, bez domova, bez svojho predošlého života a – čo je veľmi veľmi smutné – bez svojich blízkych priateľov i rodiny. Nie sme v tom snažení sami – pomáhajú nám ľudia […]

Read More →