Kto by povedal, že „ajťáci“ dokážu nielen zamyslene a dôležito sledovať monitor svojho počítača, hýbať myšou a vyjadrovať sa v nám nezrozumiteľnom jazyku, ale vedia aj vykasať rukávy a niečo užitočné vytvoriť. Dňa 11.4.2015 k nám zavítali skvelí a usilovní dobrovoľníci, pracovníci hlavne zo spoločnosti Ness a z ďalších firiem, ktorí prišli pomôcť a povzbudiť v […]

Read More →