V našom útulku sme boli hostiteľmi a zároveň účastníkmi konferencie proti chudobe, ktorú usporiadala Slovenská sieť proti chudobe pod vedením Anny Galovičovej. Ambasádorom konferencie bol o. P. Gombita, konferencia bola s medzinárodnou účasťou. Hosťom sme poskytli priestory na konferenciu, stravu aj ubytovanie v novej nadstavbe, ktorú sme deň pred konaním dokončili. (O tom bližšie v inom článku.) […]

Read More →

Smernica o výpočte úhrad za poskytované služby v útulku Dňa 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 485/2013 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov. Novela prinie- sla podstatné zmeny spôsobu výpočtu a platenia úhrad za poskytované sociálne služby a aktu- […]

Read More →

  Plakali sme ako malé deti. Takmer všetci. Nie preto, žeby Patrick hovoril smutné príbehy, to nie. Dojala nás jeho úprimnosť a láska s akou pomáha svetu tým, že ukazuje cestu jednotlivcom. Cestu, ako sa dostať von z problémov, do ktorých sa dostávame sami. Tým, že nasledujeme to “viditeľné”, to čo je nepodstatné, ak smieme […]

Read More →

Je to pár hodín, čo sme sa vrátili z púte za Nebeskou Matkou v Medžugorí. Až keď pominula únava z cesty, začali sa vynárať  pocity, spomienky, dojmy z tohto stretnutia s matkou Božou. Vraví sa, že nikto nejde do Medžugoria náhodou, že každý je tam na osobné pozvanie Božej Matky, takže ak Vás naše rozprávanie […]

Read More →

Pápež František na stretnutí s ľuďmi v ťažkej životnej situácii vo Vatikáne v novembri 2016 odkázal všetkým, aby sme snívali. Aby sme snívali a plnili si svoje sny. Upozornil však aj na to, aby sme nesnívali sami, osamote, zabudnutí, ale v kolektíve, v komunite. Nie každý má totiž priateľov a rodinu. Aj my v Oáze […]

Read More →

Bežci aj nebežci v Trebišove ukázali, že sa vedia spojiť v dobrej veci – v nápaditom behu mestom pod názvom “Spoznaj Trebišov behom” a tiež v pomoci našim klientom. Tento 1. ročník rodinného behu sa niesol v duchu pomoci núdznym a organizátori naozaj milo prekvapili – nie len skvelou organizáciou, ale aj tričkami s logom […]

Read More →

  Predstavenie Krížová cesta je už tradičnou udalosťou, ktorá nám približuje posledné hodiny Krista pred jeho ukrižovaním a aj samotné ukrižovanie Ježiša. Už tradične (v tomto roku po 10. krát) na Veľký piatok sa ulice mesta Prešov zaplnia rímskymi vojakmi, apoštolmi, židovským ľudom, tými, ktorí odsudzujú Krista, ktorí sa mu vysmievajú, ktorí ho chcú vidieť […]

Read More →

Ďakujeme pekne firme ENVIROCENTRUM a p. Ivanovi Šefčíkovi za poskytnutie tehál “z druhej ruky”, ktoré využijeme pri stavbe malých domčekov. Poslúžia ľuďom v krajnej núdzi. Je to pomoc a zároveň pracovná terapia pre našich klientov. Domčeky staviame aj z materiálov, ktoré “sú po ruke”, alebo sú menej tradičné, ale použiteľné. http://www.zisk.eu/sk/Home.alej Takže Pán Boh zaplať!

Read More →