Oáza – nádej pre nový život, n.o., Záhrada Bernátovce 779, 044 13 pošta Valaliky, Košice

petergombita80@gmail.com, tel.č.: 0919 131 917, Rázusová 15, 071 01 Michalovce

OPRAVA

Bankový účet zbierky bol zrušený ku dňu 26.09.2017, kedy na ňom zostal len nevyhnutný zostatok na jeho zrušenie. Avšak podľa výpisu z Donorsfóra ( na vlastné vyžiadanie ), sme sa až teraz dozvedeli, že posledný prevod peňazí z darcovských ( DMS ) správ bol ešte po tomto termíne, a to 28.09.2017 a to vo výške 71.04 eura.

Preto sme si podrobne prešli celý výpis z účtu.

Hrubý výnos zbierky sa tak zmenil  a celková výška hrubého výnosu zbierky tvorí v skutočnosti 2284.80 eura. Náklady za vedenie účtu a vlastné vklady na tento účel, pri dôkladnom prejdení všetkých prevodov a transakcií, za čas kedy ešte neprichádzali peniaze za darcovské ( DMS ) správy činí celkovo 213.54 eura. Čistý výnos zbierky tak tvorí suma 2071.26 eura.

Za túto nezrovnalosť sa ospravdlňujeme a úvadzame na pravú mieru údaje, kedy sa tieto pre nedostatok času a množstvo iných povinností stali našou nepozornosťou. Veríme tiež, že týmto je táto vec definitívne vyriešená, keďže sa jedná o celkové, úplné a záverečné vyúčtovanie.

Kópiu tohto dokumentu dostanú:

 

  • Oáza – nádej pre nový život
  • MPSVaR
  • Donorsforum

V Košiciach dňa                                                                               Mgr. Peter Gombita

Štatutárny zástupca

 

Peter Gombita

Osoba zodpovedná za vykonanie VZ