OÁZA – nádej pre nový život, n.o.

Záhrada Bernátovce 779

Facebook: Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Ako sa k nám dostanete:

  • autobusom č. 24 (začína pred železničnou stanicou)
  • autom – smerom na Barcu, Valaliky a buď cez Kokšov Bakšu (železničné priecestie, cintorín, Oáza) alebo pred Valalikmi odbočka doľava ku “komínu” spaľovne.
Útulok – denný pobyt a nocľaháreň:
Vedúci sociálny pracovník: 0948 443 481 oaza.bernatovce@gmail.com 

 

 

Nízkoprahová nocľaháreň – hangár:  
Služba a výjazdy:  0948 409 154

 

 
 

 

Kontajnerové domčeky: 0948 611 239  

 

 

Ekonomický úsek: 0948 543 304

 

 
Sekretariát:  0950 546 678                             oaza.bernatovce@gmail.com

 

Manažér n.o.:    0948 858 258  

 

Riaditeľ n.o.:  0905 202 783