OÁZA – nádej pre nový život, n.o.

Záhrada Bernátovce 779

Facebook: Oáza – nádej pre nový život, n.o.

Ako sa k nám dostanete:

  • autobusom č. 24 (začína pred železničnou stanicou)
  • autom – smerom na Barcu, Valaliky a buď cez Kokšov Bakšu (železničné priecestie, cintorín, Oáza) alebo pred Valalikmi odbočka doľava ku „komínu“ spaľovne.

Do Útulku a Nocľahárene prijímame nových klientov len v čase medzi 08:00 – 18:00 a to svyplnenou žiadosťou a potvrdením od lekára.

Potrebné tlačivá si môžete stiahnuť tu


Vedúci sociálny pracovník: 0948 443 481 oaza.bernatovce@gmail.com 
Útulok – denný pobyt a nocľaháreň:  0948 598 610 oaza.bernatovce@gmail.com  

Nízkoprahová nocľaháreň – hangár: 0907 928 743  
Služba a výjazdy:  0948 409 154  

 –

Kontajnerové domčeky:

(Rodiny s detmi)

0948 611 239  

Ekonomický úsek: 0948 543 304 oaza.bernatovce@gmail.com
Sekretariát:                          oaza.bernatovce@gmail.com
Manažér n.o.:  oaza.bernatovce@gmail.com
Riaditeľ n.o.:  oaza.bernatovce@gmail.com