fb_cover

Karpatská nadácia v spolupráci s Maratónskym klubom Košice  a darcovským portálom ĽudiaĽuďom.sk Vám aj tento rok prináša jedinečnú príležitosť zapojiť sa do programu Bež so srdcom.

Bež so srdcom je charitatívny beh, ktorý je súčasťou Medzinárodného maratónu mieru a ktorým sa košický MMM prihlásil ku tradícii veľkých európskych a svetových maratónov .

AKO SA ZAPOJIŤ
Podporte s nami jednu z troch neziskových organizácií, ktoré sa v 2. ročníku tohto programu uchádzajú o Vaše srdce. Do programu Bež so srdcom 2017 sa môžete zapojiť viacerými spôsobmi. Tým najjednoduchším je darovať zvolenú sumu počas Vašej registrácie na 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru.

REGISTRUJEM SA NA BEH A DARUJEM
Registrovať sa na maratón, polmaratón, minimaratón či štafetu môžete na stránke www.mmm.sk. Váš dar a vyjadrenie podpory jednému, alebo i všetkým 3 organizáciám môžete realizovať priamo v online registrácii na 94. ročník Medzinárodného maratónu mieru v sekcii DOPLNKY. Registrujte sa TU.

NEBEŽÍM, ALE RÁD DARUJEM 
Partner projektu – darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk poskytuje bezpečnú a jednoduchú platformu pre darcov – nebežcov. Na portáli sú zverejnené výzvy na priame darovanie. Výzvy nájdete TU.

KOHO PODPORUJEME V ROKU 2017

SPOLOČNOSŤ DETSKEJ ONKOLÓGIE KOŠICE 
Spoločnosť združuje rodičov liečených detí, zdravotnícky personál, ktorý pracuje na Oddelení detskej onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice Košice, bývalých pacientov, študentov a všetkých, ktorým leží na srdci ťažký osud malých onkologických pacientov.
Ušľachtilú činnosť tejto spoločnosti pomôžu podporiť aj finančné prostriedky získané z programu Bež so srdcom 2017. Členovia spoločnosti vyvíjajú všemožnú snahu, aby malí pacienti a ich najbližší mohli ľahšie prekonávať ťažké onkologické ochorenie a jeho nepríjemné sprievodné javy. Stáva sa, že ich úsilie neprináša želané výsledky práve kvôli nedostatku finančných prostriedkov, ktoré sú žiaľ, mnohokrát popri samotnej nezištnej práci členov Spoločnosti detskej onkológie nevyhnutné.

OÁZA – NÁDEJ PRE NOVÝ ŽIVOT
Oáza – nádej pre nový život sa venuje ľuďom s ťažkými životnými príbehmi a bez strechy nad hlavou. Pomáhajú im prežiť v krušných časoch a súčasne hľadať spolu s nimi riešenia pre ich plnohodnotný návrat do spoločnosti.
Vyzbierané finančné prostriedky pomôžu dotvoriť ich oázu – záhradu v Bernátovciach, ktorú opravili aj za pomoci bezdomovcov. Zbierka im umožní poskytovať prístrešie, teplú stravu a teplé oblečenie klientom počas celého roka. Okrem strechy nad hlavou je často pre nich nemenej dôležité nájsť nový zmysel života. Šport môže byť vhodnou terapiou a prostriedkom. Príbeh zakladateľa Oázy, pravidelného účastníka MMM Petra Gombitu, ktorý už mnoho rokov bojuje proti chudobe. Naposledy na ňu upozornil počas svojho behu z Košíc do Vatikánu a stal inšpiráciou pre mnohých.

ATLETIKA KOŠICE
Atletika Košice, o.z. je združením podporujúcim rozvoj atletiky v Košiciach. Podporuje tak slovenských reprezentantov pretekajúcich v jeho farbách, ako aj v dresoch iných klubov ale hlavne mladých začínajúcich atlétov.
Zo zbierky a darov z programu Bež so srdcom zabezpečí, aby talentované deti z regiónu mohli začať s atletickou prípravou pod vedením skúsených trénerov. Deti dostanú vhodný výstroj, ktorý si v niektorých prípadoch rodičia talentovaných detí nemôžu finančne dovoliť. Ambasádormi ale i trénermi týchto detí v projekte Atletika patrí deťom sú skvelí športovci – účastníčky troch olympiád, sestry Dana a Jana Velďákové a Igor Kováč, bronzový medailista z majstrovstiev sveta v behu na 110 m prekážky.

STAV DAROV KU 21.4.2017: 

Spoločnosť detskej onkológie Košice: 1 832,50 €

Oáza – nádej pre život: 725,00 €

Atletika patrí deťom: 411,00 €

AKO BUDE POUŽITÝ DAR 

100% výška daru bude použitá na dobročinný a verejnoprospešný účel. Vybraná organizácia získa 90% z darovanej sumy na vopred stanovený účel. Karpatská nadácia použije 10% z tejto sumy na zabezpečenie adresného a transparentného využitia daru a tiež na získanie čo najväčšieho množstva darcov.

Celkový výnos z pilotného ročníka programu Bež so srdcom  2016 bol: 5 646.48 Eur. 

ludialudomPartnerom programu je aj www.ludialudom.sk.
ĽudiaĽuďom.sk je prvý, absolútne otvorený a univerzálny darcovský portál, ktorý sprostredkúva finančné dary chorým deťom, hendikepovaným ľuďom, rodinám vo finančnej tiesni, neziskovým či mimovládnym organizáciám, školám alebo samosprávam, pričom celý finančný príspevok, ktorý sa darca rozhodne venovať v prospech výzvy, putuje konkrétnemu príjemcovi.